Ostre cięcie CEN
Box 1

Promocje

Promocje
Szafka metalowa na ubrania model SUM 330 Wst/pm s=90cm
Szafka metalowa na ubrania model SUM 330 Wst/pm s=90cm

1 043,25 zł

Cena regularna: 1 172,19 zł

Najniższa cena: 1 172,19 zł

848,17 zł

Cena regularna: 953,00 zł

Najniższa cena: 953,00 zł
szt.
Szafa ubraniowa BHP z podziałem SUM 410 Wst/pm (1800x400x500)
Szafa ubraniowa BHP z podziałem SUM 410 Wst/pm (1800x400x500)

530,93 zł

Cena regularna: 596,55 zł

Najniższa cena: 596,55 zł

431,65 zł

Cena regularna: 485,00 zł

Najniższa cena: 485,00 zł
szt.
Szafa ubraniowa BHP z podziałem SUM 420 Wst/pm
Szafa ubraniowa BHP z podziałem SUM 420 Wst/pm

736,03 zł

Cena regularna: 920,04 zł

Najniższa cena: 920,04 zł

598,40 zł

Cena regularna: 748,00 zł

Najniższa cena: 748,00 zł
szt.
Szafa ubraniowa BHP z podziałem SUM 430 Wst/pm
Szafa ubraniowa BHP z podziałem SUM 430 Wst/pm

1 351,95 zł

Cena regularna: 1 519,05 zł

Najniższa cena: 1 519,05 zł

1 099,15 zł

Cena regularna: 1 235,00 zł

Najniższa cena: 1 235,00 zł
szt.
Szafka metalowa skrytkowa Sus 312 Wst/pm s=30cm
Szafka metalowa skrytkowa Sus 312 Wst/pm s=30cm

465,97 zł

Cena regularna: 554,73 zł

Najniższa cena: 554,73 zł

378,84 zł

Cena regularna: 451,00 zł

Najniższa cena: 451,00 zł
szt.
Szafka metalowa skrytkowa Sus 322 Wst/pm s=60cm
Szafka metalowa skrytkowa Sus 322 Wst/pm s=60cm

769,49 zł

Cena regularna: 905,28 zł

Najniższa cena: 905,28 zł

625,60 zł

Cena regularna: 736,00 zł

Najniższa cena: 736,00 zł
szt.
Szafka metalowa skrytkowa Sus 332 Wst/pm s=90cm
Szafka metalowa skrytkowa Sus 332 Wst/pm s=90cm

1 190,03 zł

Cena regularna: 1 322,25 zł

Najniższa cena: 1 185,72 zł

967,50 zł

Cena regularna: 1 075,00 zł

Najniższa cena: 964,00 zł
Szafka metalowa skrytkowa Sus 333 Wst/pm s=90cm
Szafka metalowa skrytkowa Sus 333 Wst/pm s=90cm

1 351,65 zł

Cena regularna: 1 501,83 zł

Najniższa cena: 1 501,83 zł

1 098,90 zł

Cena regularna: 1 221,00 zł

Najniższa cena: 1 221,00 zł
szt.
Szafka metalowa skrytkowa Sus 342 Wst/pm s=120cm
Szafka metalowa skrytkowa Sus 342 Wst/pm s=120cm

1 474,77 zł

Cena regularna: 1 660,50 zł

Najniższa cena: 1 660,50 zł

1 199,00 zł

Cena regularna: 1 350,00 zł

Najniższa cena: 1 350,00 zł
szt.
Szafka metalowa skrytkowa Sus 323 Wst/pm s=60cm
Szafka metalowa skrytkowa Sus 323 Wst/pm s=60cm

924,35 zł

Cena regularna: 1 027,05 zł

Najniższa cena: 1 027,05 zł

751,50 zł

Cena regularna: 835,00 zł

Najniższa cena: 835,00 zł
szt.
Szafka metalowa skrytkowa Sus Wst 324/pm s=60cm
Szafka metalowa skrytkowa Sus Wst 324/pm s=60cm

977,54 zł

Cena regularna: 1 150,05 zł

Najniższa cena: 1 150,05 zł

794,75 zł

Cena regularna: 935,00 zł

Najniższa cena: 935,00 zł
szt.
Szafka metalowa skrytkowa Sus 325 Wst/pm s=60 cm
Szafka metalowa skrytkowa Sus 325 Wst/pm s=60 cm

1 138,55 zł

Cena regularna: 1 339,47 zł

Najniższa cena: 1 339,47 zł

925,65 zł

Cena regularna: 1 089,00 zł

Najniższa cena: 1 089,00 zł
szt.
Reklamacje i zwroty

Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta. Okresy gwarancyjne umieszczone są każdorazowo w opisie produktów. Gwarantem jest producent, sprzedawca nie udziela gwarancji i odpowiada za wady Towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady fizyczne) lub za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej. 

 2. Różnice w kolorystyce pomiędzy zdjęciami a otrzymanymi w rzeczywistości produktami, wynikające wyłącznie  z indywidualnych ustaleń komputera, odbiegających od ustawień standardowych (kolorystyka, nasycenie, jasność, przyciemnienie) nie stanowią podstawy do reklamacji  Nie pozbawia to Kupującego będącego konsumentem prawa do odstąpienia od umowy. 

 3. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące zakupionych towarów powinny być złożone na numer faksu: (33) 875 13 47, lub na adres e-mail: biuro@metline.com.pl, lub przesłane pocztą na adres Sprzedającego. 

 4. Zgłaszając reklamację należy podać dane Kupującego, numer zamówienia lub faktury, oraz szczegółowo opisać przedmiot reklamacji. Kupujący powinien także podać adres e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź na reklamację. 

 5. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w jak najszybszym, możliwym terminie (nie dłuższym niż 14 dni poprzez wysłanie odpowiedzi na podany przez Kupującego adres e-mail). W przypadku Kupujących niebędących konsumentami orientacyjny termin wynosi 30 dni – w takim wypadku brak odpowiedzi na reklamację nie oznacza jej uznania.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy Kupujący jest konsumentem.

 2. Kupujący, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Kupującego przesyłki z Towarem. Kupujący dokonuje odstąpienia od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie pod rygorem nieważności (w szczególności może je złożyć na załączonym przez Sprzedawcę formularzu odstąpienia od umowy). Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Umowę, od której konsument skutecznie odstąpić uważa się za niezawartą. 

 3. W razie skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy, Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwraca konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru od Sprzedawcy do konsumenta. Jeżeli jednak konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Przez najtańszy sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę uważa się wysłanie paczki pocztowej poleconej, bez priorytetu, poprzez operatora publicznego (Pocztę Polską SA). 

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 5. Koszty dostarczenia Towaru od konsumenta do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi. 

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

 7. Zwrot Towaru musi nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towar, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

 8. Zwrot Towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu. 

 9. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z tego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów w Sklepie. 

 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy w wpadkach określonych w art. 38 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wykonana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

  Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.  Jeśli Kupujący odmawia uregulowania kosztów, Sprzedający może w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania rzeczy (Towaru) odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, wówczas zwraca on Kupującemu uiszczoną cenę pomniejszoną o koszty związane z przechowywaniem i magazynowaniem towaru.

  Formularz odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl